Ukázka postupu měření vlhkosti CM přístrojem

Postup měření carbidovou metodou tzv. CM přístrojem.