Realizace nátěru pryskyřice jako parozábrany

Když je podklad vlhký a je třeba stěrkovat, klást, stěhovat se, bez toho aby byly v budoucnu problémy, je ideální uzavřít vlhkost podkladu epoxidovou pryskyřicí, která se dá použít jako parozábrana do 6% CM.Nanáší se ve dvou vrstvách po 24 hodinách, přičemž je lepší druhou vrstvu probarvit z důvodu lepší viditelnosti správného nátěru.Při následném stěrkování se druhá vrstva zasypává křemičitým pískem.