Vlastnosti dřeva

Hlavní vlastnosti dřeva:

Barva 

Barva dřeva nezávisí na dalších vlastostech, jen musíme počítat s tím , že dřevo je přírodní materiál.To znamená i v jednom balíku  vlysů palubek budou různé odstíny.(ty by měli být nejmenší v nejvyšší třídě kvality).

Vlhkost

S přijímáním a vydáváním vlhkosti jsou spojeny rozměrové změny dřeva.

Zvyšuje -li se vlhkost, rozměry se  zvětšují dřevo bobtná.Snižuje-li se dřevo sesychá a rozměry se zmenšují.

Vlhkost vzduhu nepůsobí jen na dřevo, ale je důležitým ukazatelem pohody prostředí.

Při nízké relativní vlhkosti vzduchu se lidem vysušuje sliznice horních cest dýchacích což může vést ke zdravotním potížím.Vysoká vlhkost s vysokou teplotou ztěžuje termoregulaci organizmu.

Rozměrové změny se dají ovlivnit výběrem dřeviny, u bukové podlahy se dají očekávat největší spáry, lepší je dub.Ale i tak ten kdo má dubovou podlahu např.  z vlysů a má suchý vzduch musí počítat  s  mezerami mezi vlysy.To je realita..

Ideální podmínky pro dřevo i člověka je 40-65% relativní vlhkosti vzduchu.

Které ale nelze dosáhnout bez umělého zvlhčování.

Parketové vlysy by měli mít  vhkost 8-11%. 

Tvrdost

Tvrdost je zpravidla tím větší, čím větší je jeho hustota.

Čím tvrdší dřevo tím menší mechanické poškození např.  pádem hrnce. Ale tvrdým a ostrým předmětům a podpatkům neodolá žádná dřevina.

Rozdělení dřeva podle Brinella.