OSB

Ukázka montáže OSB desek, které se dají použít jako nosný podklad většině podlahových materiálů (jen pod některé je nutno je vystěrkovat, stěrkou s vlákny).